Bäst i test - Våra bästa pistoler Antalet massagepistoler på svenska marknaden har ökat explosionsartat och det är idag väldigt svårt att granska alla modeller inför ett köp. Även om många modeller är väldigt lika i funktion så finns det även vissa aspekter som utmärker skillnaden mellan olika massagepistoler. Detta ska vi titta närmare på så att du kan hitta den modell som är bäst för. Våra bästa massagepistoler under 2021 Nedan finns en tabell över några pistoler som går att jämnföra de olika attributen.